Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till rikets ständers underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t, m. m. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 107 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 118 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 66 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)