Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828, 1829 och 1830. Sjette samlingen, innehållande banco-utskottets memorial, ulåtanden och betänkanden. Tredje bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 35 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 948K)