Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1844. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitiæ-ombudsmans berättelser. Andra bandet, 1843 års revisions berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 117 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 103 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 7.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)