Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1911, Bd 04, Nr 28-35; [3 april-2 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1911__ak__28 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1911__ak__29 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1911__ak__30 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1911__ak__31 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1911__ak__32 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1911__ak__33 sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prot_1911__ak__34 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1911__ak__35 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)

 

prot_1911__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1911__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1911__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1911__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
prot_1911__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1911__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
prot_1911__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 44 MB)
prot_1911__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1911__ak__28 text i XML-format (storlek: 547 kB)
prot_1911__ak__29 text i XML-format (storlek: 741 kB)
prot_1911__ak__30 text i XML-format (storlek: 709 kB)
prot_1911__ak__31 text i XML-format (storlek: 721 kB)
prot_1911__ak__32 text i XML-format (storlek: 521 kB)
prot_1911__ak__33 text i XML-format (storlek: 788 kB)
prot_1911__ak__34 text i XML-format (storlek: 714 kB)
prot_1911__ak__35 text i XML-format (storlek: 553 kB)