Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1899, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1899____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1899____1_02 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1899____1_03 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1899____1_04 sökbar PDF (storlek: 17 MB)

 

prop_1899____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 162 MB)
prop_1899____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)
prop_1899____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 189 MB)
prop_1899____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 181 MB)

 

prop_1899____1_01 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
prop_1899____1_02 text i XML-format (storlek: 6.5 MB)
prop_1899____1_03 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
prop_1899____1_04 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)