Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1884, Samling 2, Afd. 1, 1883 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1884___jo_ sökbar PDF (storlek: 5.5 MB)
berrdg_1884___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
berrdg_1884___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 14 MB)
berrdg_1884___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
berrdg_1884___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

berrdg_1884___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 57 MB)
berrdg_1884___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
berrdg_1884___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)
berrdg_1884___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 110 MB)
berrdg_1884___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 101 MB)

 

berrdg_1884___jo_ text i XML-format (storlek: 820 kB)
berrdg_1884___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
berrdg_1884___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
berrdg_1884___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 9.9 MB)
berrdg_1884___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)