Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1877, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1877____1_01 sökbar PDF (storlek: 31 MB)
prop_1877____1_02 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1877____1_03 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1877____1_04 sökbar PDF (storlek: 45 MB)

 

prop_1877____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 181 MB)
prop_1877____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 179 MB)
prop_1877____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 178 MB)
prop_1877____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 134 MB)

 

prop_1877____1_01 text i XML-format (storlek: 4.7 MB)
prop_1877____1_02 text i XML-format (storlek: 4.4 MB)
prop_1877____1_03 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1877____1_04 text i XML-format (storlek: 28 MB)