Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1902, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1901 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1902___jo_ sökbar PDF (storlek: 10 MB)
berrdg_1902___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 7.1 MB)
berrdg_1902___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 20 MB)

 

berrdg_1902___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 112 MB)
berrdg_1902___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
berrdg_1902___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 123 MB)

 

berrdg_1902___jo_ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
berrdg_1902___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
berrdg_1902___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 7.2 MB)