Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Nionde samlingen. Riks-ståndens protocolls-utdrag, som innefatta remisser och beslut

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 101 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 102 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 61 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)