Protocoll, hållna hos välloflige borgare-ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847-1848. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 71 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 907K)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)