Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1895, Samling 2, Afd. 1, 1894 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1895___jo_ sökbar PDF (storlek: 7.5 MB)
berrdg_1895___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)
berrdg_1895___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1895___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1895___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 22 MB)

 

berrdg_1895___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 84 MB)
berrdg_1895___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
berrdg_1895___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 110 MB)
berrdg_1895___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 121 MB)
berrdg_1895___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 153 MB)

 

berrdg_1895___jo_ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1895___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
berrdg_1895___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.9 MB)
berrdg_1895___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 10 MB)
berrdg_1895___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 7.7 MB)