Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1899, Bd 02, N:is 14-20; [17 mars-19 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1899__fk__14 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1899__fk__15 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1899__fk__16 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1899__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1899__fk__18 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1899__fk__19 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1899__fk__20 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)

 

prot_1899__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1899__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1899__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1899__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1899__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1899__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1899__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)

 

prot_1899__fk__14 text i XML-format (storlek: 583 kB)
prot_1899__fk__15 text i XML-format (storlek: 589 kB)
prot_1899__fk__16 text i XML-format (storlek: 278 kB)
prot_1899__fk__17 text i XML-format (storlek: 311 kB)
prot_1899__fk__18 text i XML-format (storlek: 667 kB)
prot_1899__fk__19 text i XML-format (storlek: 600 kB)
prot_1899__fk__20 text i XML-format (storlek: 702 kB)