Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Femte samlingen, första afdelningen, innehållande bevillnings-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 51 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)