Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856, 1857 och 1858. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 121 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 121 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 35 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 773K)