Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1895, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1895____1_01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1895____1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

prop_1895____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 169 MB)
prop_1895____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 216 MB)

 

prop_1895____1_01 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
prop_1895____1_02 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)