Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856 och 1857. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 108 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 102 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 35 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 6.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)