Bihang till samtelige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar hwilka till riks-stånden blifwit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag. [Bihang 1810]. [Första bandet]

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 124 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 27 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)