Stats-utskottets betänkanden under lagima riksdagen i Stockholm 1828-1829. Fjerde samlingen [första afdelningen] andra bandet andra häftet af Bihang till samtlige riksståndens protocoll.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 42 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)