Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856 och 1857. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 101 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 114 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 27 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 997K)