Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protokolls: utdrag, vid urtima riksdagen i Stockholm 1817-1818. Stockholm. [Del 6], Sjette bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 70 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 28 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 770K)