Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1907, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, 1, Kungl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. fjärde hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1907____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1907____1_02 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
prop_1907____1_03 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
prop_1907____1_04 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1907____1_05 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1907____1_06 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1907____1_07 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1907____1_08 sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

prop_1907____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 156 MB)
prop_1907____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 136 MB)
prop_1907____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 146 MB)
prop_1907____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 181 MB)
prop_1907____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 179 MB)
prop_1907____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 194 MB)
prop_1907____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 187 MB)
prop_1907____1_08 utskrifts-PDF (storlek: 215 MB)

 

prop_1907____1_01 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
prop_1907____1_02 text i XML-format (storlek: 12 MB)
prop_1907____1_03 text i XML-format (storlek: 9.2 MB)
prop_1907____1_04 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
prop_1907____1_05 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
prop_1907____1_06 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
prop_1907____1_07 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
prop_1907____1_08 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)