Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Sjunde samlingen. 1sta afdelningen: Lag-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 52 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1004K)