Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 2 maj-den 9 juli, Samling 2, Afd. 2, Komitébetänkanden, Bd 3

 

Källa: Riksdagen

kombet_1887_majjul___3_1_01 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1887_majjul___3_1_02 sökbar PDF (storlek: 9.2 MB)

 

kombet_1887_majjul___3_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 129 MB)
kombet_1887_majjul___3_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)

 

kombet_1887_majjul___3_1_01 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
kombet_1887_majjul___3_1_02 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)