Stats-utskottets betänkanden under lagima riksdagen i Stockholm 1828-1829. Fjerde samlingen [första afdelningen] fjerde bandet af Bihang till samtlige riksståndens protocoll.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 74 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 30 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 29 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)