Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 2 maj-den 9 juli, Samling 2, Afd. 1, Justitieombudsmannens embetsberättelse; <> Komitébetänkanden. Bd 1

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1887_majjul__jo_ sökbar PDF (storlek: 987 kB)
kombet_1887_majjul___1_1 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
kombet_1887_majjul___1_2 sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

berrdg_1887_majjul__jo_ utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
kombet_1887_majjul___1_1 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
kombet_1887_majjul___1_2 utskrifts-PDF (storlek: 109 MB)

 

berrdg_1887_majjul__jo_ text i XML-format (storlek: 111 kB)
kombet_1887_majjul___1_1 text i XML-format (storlek: 182 kB)
kombet_1887_majjul___1_2 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)