Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1880, Samling 2, Afd. 1, 1879 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1880___jo_ sökbar PDF (storlek: 7.1 MB)
berrdg_1880___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4 MB)
berrdg_1880___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 11 MB)
berrdg_1880___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1880___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)

 

berrdg_1880___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 74 MB)
berrdg_1880___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1880___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 67 MB)
berrdg_1880___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 114 MB)
berrdg_1880___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 68 MB)

 

berrdg_1880___jo_ text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
berrdg_1880___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
berrdg_1880___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
berrdg_1880___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 10 MB)
berrdg_1880___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)