Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856 och 1857. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. 1sta bandet. 1855 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 133 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 119 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 107 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 9.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 11M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)