Protokoll hållna hos vällofliga borgareståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 75 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 75 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 75 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 67 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)