Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 6, Afd. 1, Banko-utskottets memorial n:is 1-9; Samling 6. Afd. 2; Sammansatta banko- och lag-utskottets betänkande n:o 1

 

Källa: Riksdagen

bet_1876___bulu_1 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
mem_1876___bu_1 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
mem_1876___bu_2 sökbar PDF (storlek: 479 kB)
mem_1876___bu_3 sökbar PDF (storlek: 346 kB)
mem_1876___bu_4 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mem_1876___bu_5 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
mem_1876___bu_6 sökbar PDF (storlek: 231 kB)
mem_1876___bu_7 sökbar PDF (storlek: 590 kB)
mem_1876___bu_8 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
reg_1876___bu_ sökbar PDF (storlek: 110 kB)
utl_1876___bu_9 sökbar PDF (storlek: 172 kB)

 

bet_1876___bulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
mem_1876___bu_1 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
mem_1876___bu_2 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
mem_1876___bu_3 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
mem_1876___bu_4 utskrifts-PDF (storlek: 717 kB)
mem_1876___bu_5 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
mem_1876___bu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1876___bu_7 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mem_1876___bu_8 utskrifts-PDF (storlek: 209 kB)
reg_1876___bu_ utskrifts-PDF (storlek: 250 kB)
utl_1876___bu_9 utskrifts-PDF (storlek: 840 kB)

 

bet_1876___bulu_1 text i XML-format (storlek: 28 kB)
mem_1876___bu_1 text i XML-format (storlek: 901 kB)
mem_1876___bu_2 text i XML-format (storlek: 59 kB)
mem_1876___bu_3 text i XML-format (storlek: 146 kB)
mem_1876___bu_4 text i XML-format (storlek: 75 kB)
mem_1876___bu_5 text i XML-format (storlek: 21 kB)
mem_1876___bu_6 text i XML-format (storlek: 19 kB)
mem_1876___bu_7 text i XML-format (storlek: 76 kB)
mem_1876___bu_8 text i XML-format (storlek: 6.1 kB)
reg_1876___bu_ text i XML-format (storlek: 7.7 kB)
utl_1876___bu_9 text i XML-format (storlek: 17 kB)