Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1840. Nionde samlingen. Riks-ståndens protocolls-utdrag, som innefatta remisser och beslut. 1sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 23 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 518K)