Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856 och 1857. Första samlingen. 1sta afdelningen: Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrifvelser, jemte utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti stats-rådet i ämnet förda protokoll. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 120 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 110 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 67 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 13M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)