Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, den 15 januari-5 mars, Samling 2, Avd. 2, Kommittébetänkanden m. m.

 

Källa: Riksdagen

kombet_1914_a___1 sökbar PDF (storlek: 11 MB)
kombet_1914_a___2 sökbar PDF (storlek: 16 MB)

 

kombet_1914_a___1 utskrifts-PDF (storlek: 117 MB)
kombet_1914_a___2 utskrifts-PDF (storlek: 184 MB)

 

kombet_1914_a___1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
kombet_1914_a___2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)