Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 2 maj-den 9 juli, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1887_majjul___1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1887_majjul___1_02 sökbar PDF (storlek: 16 MB)

 

prop_1887_majjul___1_01 utskrifts-PDF (storlek: 154 MB)
prop_1887_majjul___1_02 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)

 

prop_1887_majjul___1_01 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
prop_1887_majjul___1_02 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)