Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Sjunde samlingen. 1sta afdelningen. Lag-utskottens gemensamma memorial, utlåntanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 111 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 39 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 775K)