Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 6

 

Källa: Riksdagen

kombet_1912____6_1_01 sökbar PDF (storlek: 55 MB)
kombet_1912____6_1_02 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
kombet_1912____6_2 sökbar PDF (storlek: 13 MB)
kombet_1912____6_3 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
kombet_1912____6_4 sökbar PDF (storlek: 9.3 MB)

 

kombet_1912____6_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 131 MB)
kombet_1912____6_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 53 MB)
kombet_1912____6_2 utskrifts-PDF (storlek: 121 MB)
kombet_1912____6_3 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
kombet_1912____6_4 utskrifts-PDF (storlek: 92 MB)

 

kombet_1912____6_1_01 text i XML-format (storlek: 38 MB)
kombet_1912____6_1_02 text i XML-format (storlek: 17 MB)
kombet_1912____6_2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
kombet_1912____6_3 text i XML-format (storlek: 633 kB)
kombet_1912____6_4 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)