Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Sjette samlingen. 1sta afdelningen. Banko-utskottets memorial, utlåntanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 118 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 108 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 108 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 68 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)