Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, den 15 januari-5 mars, Samling 2, Avd. 1, Bd 2, 1913 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1914_a__jo_ sökbar PDF (storlek: 16 MB)
berrdg_1914_a__riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8 MB)
berrdg_1914_a__riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
berrdg_1914_a__riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 6.2 MB)

 

berrdg_1914_a__jo_ utskrifts-PDF (storlek: 173 MB)
berrdg_1914_a__riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
berrdg_1914_a__riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1914_a__riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)

 

berrdg_1914_a__jo_ text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
berrdg_1914_a__riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
berrdg_1914_a__riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 5.3 MB)
berrdg_1914_a__riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)