Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856, 1857 och 1858. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers bevillnings-stadga och riks-stat samt förslag till förordning angående stämplade pappers-afgiften, jemte riksdags-beslutet. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 20 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 562K)