Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Femte samlingen. 1sta afdelningen. Bevillnings-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 24 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)