Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1912____4_1 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
kombet_1912____4_2 sökbar PDF (storlek: 38 MB)

 

kombet_1912____4_1 utskrifts-PDF (storlek: 126 MB)
kombet_1912____4_2 utskrifts-PDF (storlek: 98 MB)

 

kombet_1912____4_1 text i XML-format (storlek: 9.2 MB)
kombet_1912____4_2 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)