Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Tredje samlingen, innehållande constitutions utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 361K)