Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 2, Afd. 1, 1875 års revisionsberättelser samt justitie-ombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1876___jo_ sökbar PDF (storlek: 7.6 MB)
berrdg_1876___kommerse_ sökbar PDF (storlek: 952 kB)
berrdg_1876___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
berrdg_1876___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 11 MB)
berrdg_1876___statsverk_ sökbar PDF (storlek: 25 MB)

 

berrdg_1876___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 74 MB)
berrdg_1876___kommerse_ utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
berrdg_1876___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
berrdg_1876___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 69 MB)
berrdg_1876___statsverk_ utskrifts-PDF (storlek: 140 MB)

 

berrdg_1876___jo_ text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
berrdg_1876___kommerse_ text i XML-format (storlek: 268 kB)
berrdg_1876___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1876___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
berrdg_1876___statsverk_ text i XML-format (storlek: 11 MB)