Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 2

 

Källa: Riksdagen

kombet_1912____2_1 sökbar PDF (storlek: 6.2 MB)
kombet_1912____2_2 sökbar PDF (storlek: 6.3 MB)
kombet_1912____2_3 sökbar PDF (storlek: 9.2 MB)
kombet_1912____2_4 sökbar PDF (storlek: 7.1 MB)
kombet_1912____2_5 sökbar PDF (storlek: 7.6 MB)

 

kombet_1912____2_1 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
kombet_1912____2_2 utskrifts-PDF (storlek: 49 MB)
kombet_1912____2_3 utskrifts-PDF (storlek: 92 MB)
kombet_1912____2_4 utskrifts-PDF (storlek: 62 MB)
kombet_1912____2_5 utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)

 

kombet_1912____2_1 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
kombet_1912____2_2 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
kombet_1912____2_3 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
kombet_1912____2_4 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
kombet_1912____2_5 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)