Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1904, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1904____4_1 sökbar PDF (storlek: 26 MB)
kombet_1904____4_2 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
kombet_1904____4_3 sökbar PDF (storlek: 11 MB)
kombet_1904____4_4 sökbar PDF (storlek: 6 MB)
kombet_1904____4_5 sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

kombet_1904____4_1 utskrifts-PDF (storlek: 102 MB)
kombet_1904____4_2 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
kombet_1904____4_3 utskrifts-PDF (storlek: 122 MB)
kombet_1904____4_4 utskrifts-PDF (storlek: 58 MB)
kombet_1904____4_5 utskrifts-PDF (storlek: 136 MB)

 

kombet_1904____4_1 text i XML-format (storlek: 15 MB)
kombet_1904____4_2 text i XML-format (storlek: 517 kB)
kombet_1904____4_3 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
kombet_1904____4_4 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
kombet_1904____4_5 text i XML-format (storlek: 6.6 MB)