Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. 3dje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 79 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)