Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828, 1829 och 1830. Andra samlingen, innehållande R. S. justitiæ-ombudsman, till rikets ständer, vid Riksdagens början, afgifna embets-berättelse samt comiterades till tryckfrihetens vård afgifne memorial, angående verkställd tryckning så väl af samtlige grundlagarne, som ock af R. St:s vid 1823 års Riksdag förafskedade riksdags-beslut

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 65 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)