Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 1

 

Källa: Riksdagen

kombet_1912____1_1_01 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1912____1_1_02 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1912____1_1_03 sökbar PDF (storlek: 5.3 MB)

 

kombet_1912____1_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 124 MB)
kombet_1912____1_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 135 MB)
kombet_1912____1_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)

 

kombet_1912____1_1_01 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
kombet_1912____1_1_02 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
kombet_1912____1_1_03 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)