Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1904, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 3

 

Källa: Riksdagen

kombet_1904____3_1_01 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1904____3_1_02 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
kombet_1904____3_1_03 sökbar PDF (storlek: 12 MB)

 

kombet_1904____3_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 174 MB)
kombet_1904____3_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 163 MB)
kombet_1904____3_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 129 MB)

 

kombet_1904____3_1_01 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
kombet_1904____3_1_02 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
kombet_1904____3_1_03 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)