Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1920, Samling 2, Avd. 1, Bd 2, 1919 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt militieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1920___mo_ sökbar PDF (storlek: 11 MB)
berrdg_1920___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8.5 MB)
berrdg_1920___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 19 MB)

 

berrdg_1920___mo_ utskrifts-PDF (storlek: 132 MB)
berrdg_1920___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
berrdg_1920___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 103 MB)

 

berrdg_1920___mo_ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
berrdg_1920___riksbank_ text i XML-format (storlek: 4.7 MB)
berrdg_1920___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 7.2 MB)