Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1876____1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1876____1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1876____1_03 sökbar PDF (storlek: 12 MB)

 

prop_1876____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 143 MB)
prop_1876____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 142 MB)
prop_1876____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 86 MB)

 

prop_1876____1_01 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
prop_1876____1_02 text i XML-format (storlek: 4.5 MB)
prop_1876____1_03 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)